Маша Жикић секретар
Слободан Булатовић секретар
Радован Вујовић секретар (1.1.1954. – 1.5.1958)
Милорад Јефтовић генерални секретар (17.3.1958. – 21.10.1958)
Алекса Атанацковић (1958) генерални секретар
Славољуб Ивановић генерални секретар и секретар (1.6.1958. – 31.12.1992)
Мирко Ненезић генерални секретар (11.11.1958. – 29.10.1963)
Љубо Бркић генерални секретар (1.11.1963. – 6.7.1964)
Др Павле Лековић генерални секретар (6.7.1964. – 16.3.1965)
Миломир Стризовић генерални секретар (19.7.1965. – 15.7.1967)
Лазар Радовић генерални секретар (24.6.1977. – 10.7.1978)
Војислав Вучковић генерални секретар (10.7.1978. – 30.9.1979)
Алекса Атанацковић генерални секретар (1.10.1979. – 1.5.1980)
Шпиро Синовчић генерални секретар (1.5.1980. – 1.5.1985)
Жарко Зечевић генерални секретар (1.6.1985. – 25.9.2007)
Стојанче Ристевски секретар и помоћник генералног секретара (1.7.1989 – 31.12.2010.)
Гордан Петрић генерални секретар (26.09.2007. – 16.10.2008.)
Дарко Грубор генерални секретар (16.10.2008. – 2.6.2016)