Maša Žikić sekretar
Slobodan Bulatović sekretar
Radovan Vujović sekretar (1.1.1954. – 1.5.1958)
Milorad Jeftović generalni sekretar (17.3.1958. – 21.10.1958)
Aleksa Atanacković (1958) generalni sekretar
Slavoljub Ivanović generalni sekretar i sekretar (1.6.1958. – 31.12.1992)
Mirko Nenezić generalni sekretar (11.11.1958. – 29.10.1963)
Ljubo Brkić generalni sekretar (1.11.1963. – 6.7.1964)
Dr Pavle Leković generalni sekretar (6.7.1964. – 16.3.1965)
Milomir Strizović generalni sekretar (19.7.1965. – 15.7.1967)
Lazar Radović generalni sekretar (24.6.1977. – 10.7.1978)
Vojislav Vučković generalni sekretar (10.7.1978. – 30.9.1979)
Aleksa Atanackoivić generalni sekretar (1.10.1979. – 1.5.1980)
Špiro Sinovčić generalni sekretar (1.5.1980. – 1.5.1985)
Žarko Zečević generalni sekretar (1.6.1985. – 25.9.2007)
Stojanče Ristevski sekretar i pomoćnik generalnog sekretara (1.7.1989 – 31.12.2010.)
Gordan Petrić generalni sekretar (26.09.2007. – 16.10.2008.)
Darko Grubor generalni sekretar (16.10.2008. – 2.6.2016)