АУТОРСКА ПРАВА

Partizan.rs је власник ауторских права на све сопствене садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код) и власник права на лиценцне садржаје које на порталу преноси.

Уколико посетилац неовлашћено и у сврхе које нису личне, користи и у другим медијима преноси било који део садржаја са портала без писане сагласности власника, сматраће се да врши повреду ауторских права www.partizan.rs.

У случају повреде ауторских права, www.partizan.rs у складу са Законом, има право на судску заштиту и накнаду штете.